Scope Managerit

Mitoitusvastaava arvioi valmisteluvaiheessa määritysten perusteella hankinnan kohteena olevan tietojärjestelmän toiminnallisen koon ja projektin kustannukset, tarkentaa laskentaa projektin edetessä, ja arvioi muutosehdotusten vaikutukset järjestelmän toiminnalliseen kokoon ja projektin kustannuksiin. Projektin päättyessä mitoitusvastaava huolehtii yhdessä projektipäällikön kanssa kokemusten keräämisestä, analysoimisesta ja toimittamisesta kokemustietokantaan.

Keskeiset taidot, joita mitoitusvastaavalta edellytetään, ovat tietojärjestelmän vaatimusten ymmärtäminen, kyky ohjata niiden täydentämisessä ja laskea tietojärjestelmän toiminnallinen koko (fp) niiden perusteella. Myös kyky arvioida projektin olosuhteita ja niiden vaikutusta työmäärään tarvitaan. Mitoitusvastaavalla tulee lisäksi olla käytettävissään yksi tai useampia kokemustietokantoja, joista hän pystyy poimimaan kyseiseen projektiin järkevän tuottoasteen vaihteluvälin (h/fp).

FiSMAn Scope Management -konsepti on tuotteistettu ja julkaistu alkuvuonna 2007 nimellä northernSCOPE, esite on haettavissa englanninkielisiltä sivuilta.

FiSMAn Scope Managereilta edellytetään tietojen ja taitojen lisäksi kuulumista FiSMAn jäsenyrityksen henkilöstöön. Hänellä on myös oltava käytettävissään Experience Pro -ohjelmisto sekä näyttöä tiedonkeruusta.

Luetteloa FiSMAn hyväksymistä ja suosittelemista Scope Managereista pidetään näkyvillä FiSMAn verkkosivuilla.

Uuden jäsenen hyväksymisestä tälle listalle vastaa kolmehenkinen FiSMA Scope Management Board (SM Board), jonka jäseninä ovat

 • FiSMAn Projektijohtamisen -jaoston toiminnanjohtaja
 • FiSMAn Projektijohtamisen -jaoston puheenjohtaja
 • FiSMAn Prosessijohtamisen -jaoston toiminnanjohtaja

SM Board voi myös päättää jäsenen poistamisesta listalta, mikäli tämä ei enää täytä yllä lueteltuja vaatimuksia.

FiSMA Scope Managerit ilmoittautumisjärjestyksessä:

 1. Pekka Forselius, STTF Oy
 2. Risto Nevalainen, STTF Oy
 3. Tapani Ranta, Generum Oy
 4. Erkki Savioja, Fidenta Oy
 5. Juhani Jokela, Fujitsu Invia Oyj
 6. Hannu I. Toivonen, Nokia Networks
 7. Iiris Viiala, TietoEnator Oyj Production & Logistics
 8. Paula Männistö, TKP Tieto Oy
 9. Antti Huuskonen, TietoEnator Oyj Public Healthcare
 10. Markku Niemi, STTF Oy
 11. Sirkka-Liisa Malmivaara, TietoEnator Oyj Telecom & Media

Sivun alkuun Sivua muokattu 9.3.2007