Työryhmätoiminta

Cosmic työryhmä

COSMIC FFP on tarkoitettu ennenkaikkea sulautettujen ja tietoliikennekeskeisten ohjelmistojen laskentaan. Tämän uuden työryhmän ensimmäisenä tehtävänä on pilotoida ja testata menetelmän toimivuutta. Cosmic ryhmä seuraa myös kyseisen koonlaskentamenetelmän kansainvälisen standardoinnin etenemistä. Työryhmään toivotaan lisää jäseniä.

FiSMA FSM työryhmä

FiSMA FSM työryhmän tavoitteena on virtaviivaistaa nykyistä Experience 2.0 toimintopistelaskentaa ja kehittää sen korvaava, täysin portaaton laskentamenetelmä (FSM = Functional Sizing Measurement).

Valmisohjelmistoprojektien arviointi ja mittaaminen – työryhmän käynnistäminen

Todettiin, että ketään ei vielä ole ilmoittautunut työryhmätoimintaan. Pekka Forselius on kuitenkin käynyt joitakin keskusteluja muutamien muiden FiSMAlaisten kanssa. Niiden perusteella valmisohjelmistohankkeesta pitäisi erottaa ainakin seuraavanlaisia osia:

a) Pakettien viritys (parametrien asettelu ja konfigurointi). Todettiin, että tässä ei Function Point -laskenta ehkä auta paljoa.
b) Sidosryhmien perehdytys
c) Integrointi – käy Experience -kuvioon sellaisenaan.
d) Tietojen konvertointi

Jokaiselle yllämainitulle osaprojektityypille pitänee laatia oma arviointiohje, ja saattaa olla että muitakin tyyppejä löytyy vielä. Mm. erilaiset kelpuutus- ja testauskuviot saattavat tulla myös mukaan työryhmän tehtäviin.

Työryhmän suunnitelmissa on kokoontua noin kahden kuukauden välein, kuten muutkin Experience -jaoston työryhmät ovat toimineet

Scientific Project Management -työryhmän käynnistäminen

Scientific Project Management työryhmä, joka pyrkii edistämään yritysten ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä kerätyn tiedon ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

 

Standardointi

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardit – kansainvälistyvän IT-toiminnan selkäranka

Read on »

 

Menetelmät

Fisman käyttämät menetelmät.
Read on »

 

Seminaarit

FiSMA järjestää vuodessa 2-3 jäsenseminaaria. Lisäksi jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin, ei pelkästään kuuntelijoina vaan myös esitelmien pitäjinä.
Read on »

 

Tutkimusprojektit

Viimeisimmät tutkimusprojektit

Read on »

 

Prosessijohtaminen

Mikä on ohjelmistoprosessien parantamisen tarkoitus? Myös FiSMA Prosessijohtamisen teemaryhmä hakee vastausta tuohon moniulotteiseen kysymykseen. Jaoston viime vuosien toiminnassa on keskitytty prosessien parantamisen apuvälineiden kehittämiseen sekä menossa olevaan kansainväliseen ISO/IEC 15504 standardin uudistamiseen.

Read on »

 

Sertifikaatit

FiSMA myöntää Pätevän  SPICE arvioijan sertifikaatteja ISO/IEC15504-3 -vaatimukset täyttäville prosessiarvioijille.

Read on »

Sivun alkuun Sivua muokattu 31.7.2006