Toiminta

FiSMAn toimintamuotoja ovat

  • Standardointiin (ISO/IEC SC7 JTC1 eli ”Software and Systems Engineering”) osallistuminen ja standardien käytön tukeminen ohjelmistotuotannon, järjestelmäkehityksen ja palveluiden hallinnan alueella
  • Menetelmäkehitys- ja tutkimusprojektit
  • Työryhmätoiminta yhdistyksen toimialaan kuuluvista teemoista.
  • Kokemustietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen luominen ja hyödyntämisen tukeminen jäsenorganisaatioiden keskuudessa
  • Koulutustilaisuuksien, Seminaarien ja muiden jäsentilaisuuksien järjestäminen
  • Tiedottaminen yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista

FiSMA on tarkoitettu kaikille ohjelmistotuotannon mittaamisesta ja standardien hyödyntämisestä kiinnostuneille IT-toimittaja- sekä hankintaorganisaatioille, tutkimusyksiköille, korkeakouluille ja muille oppilaitoksille sekä sertifioiduille Scope Managereille.

Vuoden 2016 toimintasuunnitlema:
Toimntasuunnitelma 2016

Toimintamuodot:

1. Työryhmät jäsenistölle

a. Standards & Quality Forum

Työryhmä keskittyy äänestyksessä olevien SC7 (Software, Systems, Services) käsittelyyn ja Suomen kannanottojen laadintaan sekä ISO/IEC JCT1 SC7 plenary ja interim kokousten valmistelu ja kokouksista raportointi. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia aiheita mm. SPICE- ja CMMI-mallien tiimoilta.

b. FiSMA SPIN

Toiminta (kokoukset, työpajat). Ideana on kokemusten vaihto jäsenten kesken. Toimintaa pyritään laajentamaan myös nykyjäsenistön ulkopuolelle. Tilaisuuden koettaessa järjestämme myös kokouksia, joissa jäsenyrityksemme kertovat kokemuksiaan prosessien kehittämisestä.

c. Scope Manager Forum

Aiheina on mm. ohjelmistojen kehittämisen tehokkuus ja tuottavuus, ohjelmistoprojekteista kerättyjen kokemuskantojen sisältö ja opetukset sekä tässä aihepiirissä kehitteillä olevat uudet standardit ja mallit. Työryhmä on tarkoitettu nothernSCOPE konseptiin sertifioiduille Scope Managereille. Jäseniä voivat olla myös yksityishenkilöt (jäsenmaksu 50€/ vuosi), jos he eivät ole työntekijöinä FiSMAn jäsenorganisaatiossa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu otamalla yhteyttä FiSMAn toiminnanjohtajaan.

d. Research Forum

Työryhmäon tarkoitettu koordinoimaan tutkimushankkeita, joissa FiSMA on osallisena.

2. Tietoiskut standardien tunnettuuden lisäämiseksi etenkin pienemmissä ohjelmistotaloissa ja IT-palveluyrityksissä.

3.  Jäsenedut koulutuksista; jäsenistölle myönnetään noin 40 % prosentin alennus FiSMAn järjestämistä kursseista .

4. Tietopalvelu, avoimien webbisivujen lisäksi jäsenistön käytössä on Confluence pohjainen tietopalvelu.

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017