Toiminta

FiSMAn toimintamuotoja ovat

  • Standardointiin (ISO/IEC SC7 JTC1 eli ”Software and SystemsEngineering”) osallistuminen ja standardien käytön tukeminen ohjelmistotuotannon, järjestelmäkehityksen ja palveluiden hallinnan alueella
  • Menetelmäkehitys- ja tutkimusprojektit
  • Työryhmätoiminta yhdistyksen toimialaan kuuluvista teemoista.
  • Kokemustietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen luominen ja hyödyntämisen tukeminen jäsenistön keskuudessa
  • Koulutustilaisuuksien, Seminaarien ja muiden jäsentilaisuuksien järjestäminen
  • Tiedottaminen yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista

FiSMA on tarkoitettu kaikille ohjelmistotuotannon mittaamisesta kiinnostuneille yrityksille, tutkimusyksiköille, korkeakouluille ja muille oppilaitoksille sekä sertifioiduille Scope Managereille.

Toimintaamme ovat:

1. Työryhmät jäsenistölle

a. Standards & Models Forum

Työryhmä keskittyy äänestyksessä olevien SC7 (Software, Systems, Services) käsittelyyn ja Suomen kannanottojen laadintaan. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia aiheita mm. SPICE- ja CMMI-mallien tiimoilta.

b. Testing & Quality Forum

Työryhmä käsittelee SC7 piirissä tehtäviä testaus- ja laatustandardeja (lähinnä 29119 ja 25000 eri versiot) ja osallistuu aktiivisesti testausprosessien arviointimallin kehittämiseen.

c. FiSMA SPIN

Toiminta (kokoukset, työpajat). Ideana on kokemusten vaihto jäsenten kesken. Toimintaa pyritään laajentamaan myös nykyjäsenistön ulkopuolelle. Tilaisuuden koettaessa järjestämme myös kokouksia, joissa jäsenyrityksemme kertovat kokemuksiaan prosessien kehittämisestä.

d. Scope Manager Forum

Aiheina on mm. ohjelmistojen kehittämisen tehokkuus ja tuottavuus, ohjelmistoprojekteista kerättyjen kokemuskantojen sisältö ja opetukset sekä tässä aihepiirissä kehitteillä olevat uudet standardit ja mallit. Työryhmä on tarkoitettu nothernSCOPE konseptiin sertifioiduille Scope Managereille. Jäseniä voivat olla myös yksityishenkilöt (jäsenmaksu 50€/ vuosi), jos he eivät ole työntekijöinä FiSMAn jäsenorganisaatiossa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu otamalla yhteyttä FiSMAn toiminnanjohtajaan.

e. Research Forum

Työryhmäon tarkoitettu koordinoimaan tutkimushankkeita, joissa FiSMA on osallisena.

2. Tietoiskut standardien tunnettuuden lisäämiseksi etenkin pienemmissä ohjelmistotaloissa ja IT-palveluyrityksissä.

3.  Jäsenedut koulutuksessa, etenkin virallisen  ”Introduction to CMMI” kurssin hinnassa. Olemme pystyneet järjestämään kyseisen kurssin jo vuodesta 2002 jäsentemme tuella. Lisäksi on mahdollista pitää CMMI for Services mallin virallinen yhden päivän kurssi. Luennoijana toimii  professori Terry Rout Griffith University, Brisbane.

4. Tietopalvelu, avoimien webbisivujen lisäksi jäsenistön käytössä on Confluence pohjainen tietopalvelu työryhmätyyppiseen työskentelyy.

Sivun alkuun Sivua muokattu 25.3.2014