Menetelmät

FiSMA on toimintansa aikana kehittänyt ja julkaissut useita ohjelmistotyön mittaamiseen ja johtamiseen liittyviä menetelmiä. Osa menetelmistä on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi. Hankkeiden ja projektien laadunhallintaan tarkoitettu northernSCOPE™ -konsepti on FiSMAn rekisteröimä tavaramerkki. Konseptin yleiskuvaus on englanniksi Scope Management sivulla. Muut FiSMAn  julkiset menetelmät esitellään tässä ja löytyvät myös englanninkielisiltä sivuilta.

FiSMA 1.1 Ohjelmiston toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä

FiSMA 1.1 Toiminnallisen koon laskentamenetelmä on julkaistu standardina ISO/IEC  29881:2010. Suomen Standardisoimisliitto on julkaissut menetelmän myös suomenkielisenä SFS standardina.

Menetelmän keskeiset periaatteet ja säännöt on kuvattu englanniksi dokumentissa  Introduction to FiSMA 1.1 Functional Size Method with examples.

FiSMA kehittää ja ylläpitää FiSMA 1.1 menetelmän käyttäjien tarvitsemia ohjeita. Tällä hetkellä tarjolla olevat suomenkieliset ohjeet:

Saksalaisen sisaryhdistyksemme DASMAn scope managerit ovat laatineet englanninkielisen ohjeen FiSMA 1.1 menetelmän käytöstä Lotus Notes kehitysympäristössä:

Muut vapaasti saatavilla olevat FiSMAn arviointimenetelmien kuvaukset:

  • ND21 tilanneanalyysimenetelmä ohjelmistojen kehittämiseen ja laajentamiseen; menetelmän 21:n tuottavuustekijän avulla arvioidaan projektin olosuhteiden vaikutus työmäärään
  • MT22 tilanneanalyysimenetelmä ohjelmistojen vuotuisen kunnossapidon ja muuttavan ylläpidon arviointiin; menetelmän 22:n tuottavuustekijän avulla arvioidaan ylläpitotyön olosuhteiden vaikutus työmäärään  
  • FiSMA Reuse Analysis 1.0 (vain englanninkielinen versio)

FiSMA 1.1 laajuuden mittaamista ja muita FiSMAn estimtimointimenetelmien käyttöä tukevat työkalut

Experience® Service on verkkopalvelu (software as a service), joka tukee kaikilta osin northernSCOPE™ pohjaista hankkeiden laajuudenhallintaa (scope management) ja siihen sisältyviä FiSMAn estimointimenetelmiä. Lisätietoja työkalusta: www.4sumpartners.com

FiSMAn prosessinhallintaa tukevat menetelmät

Tässä kappaleessa kuvatut menetelmät ovat vain FiSMAn jäsenten käytettävissä.

  • Ohjelmistotuotannon arviointimenetelmät (pohjautuen ISO/IEC15504:en ja CMMI:hin)
  • Palvelunhallinnan arviointimenetelmä (pohjautuen ISO/IEC20000 ja ITIL:in)

Jäsensivujen kautta pääsee myös FiSMAn tietokantoihin eli

  • prosessinkehitystietokantaan (X-Item-kanta)
  • prosessimittarikantaan (SoMe-kanta).

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017