Prosessijohtaminen

Prosessijohtamisen työryhmän toiminta jakaantui vuoden 2010 alussa kahteen kokouskäytäntöön, Standards & Models- ja SPIN-kokouksiin. Lisäksi työryhmä järjestää 1-2 seminaaria vuosittain, ja kursseja tarpeen mukaan. Lisätietoja työryhmien toiminnasta antaa FiSMAn vanhempi neuvonantaja Risto Nevalainen.

Standards & Models -kokouksia pidetään 4-5 kertaa vuodessa. Kokouksissa välitetään jäsenille tietoa standardien ja mallien kehityksestä maailmalla, ja toisaalta jäsenet voivat osallistua standardien kehittämiseen kommentointikäytännön kautta. Seurattavia aihepiirejä ovat mm. prosessien arvioinnin ja kehittämisen mallit (ISO/IEC 15504 eli SPICE, CMMI), tuotelaatu (ISO/IEC 250xx-sarja), pienten organisaatioiden ohjelmistoprosessit (ISO/IEC 29110) sekä testausprosessit (ISO/IEC 29119).

IT-palvelunhallinnan malleja (ISO/IEC 20000, CMMI for Services) käsitellään omassa työryhmässään.

SPIN (software process improvement network) -kokouksia pidetään niin ikään 4-5 kertaa vuodessa. Teemoitetuissa kokouksissa käsitellään prosessinkehitykseen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Vuonna 2010 aiheena oli  mm. SPI Manifesto, jonka tekemisessä FiSMA oli aktiivisesti mukana. Kaikki kokoukset pidetään englanniksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Morten Elvang-Göransson Nokia Oyj:stä.

Tarkista kokousten ajankohdat kalenterista.

Sivun alkuun Sivua muokattu 24.2.2011