Prosessijohtaminen

Prosessijohtamisen työryhmän toiminta jakaantui vuoden 2010 alussa kahteen kokouskäytäntöön, Standards & Models- ja SPIN-kokouksiin. Lisäksi työryhmä järjestää 1-2 seminaaria vuosittain, ja kursseja tarpeen mukaan. Lisätietoja työryhmien toiminnasta antaa FiSMAn vanhempi neuvonantaja Risto Nevalainen.

Standards & Models -kokouksia pidetään 4-5 kertaa vuodessa. Kokouksissa välitetään jäsenille tietoa standardien ja mallien kehityksestä maailmalla ja toisaalta jäsenet voivat osallistua standardien kehittämiseen kommentointikäytännön kautta. Seurattavia aihepiirejä ovat mm. prosessien arvioinnin ja kehittämisen mallit (ISO/IEC 15504 eli SPICE, CMMI), tuotelaatu (ISO/IEC 250xx-sarja), pienten organisaatioiden ohjelmistoprosessit (ISO/IEC 29110), testausprosessit (ISO/IEC 29119) sekä IT-palvelunhallinnan mallit (ISO/IEC 20000, CMMI for Services, Cobit, ITIL).

SPIN (software process improvement network) -kokouksia pidetään niin ikään 4-5 kertaa vuodessa. Teemoitetuissa kokouksissa käsitellään järjestelmäkehitykseen liittyviä aiheita eri näkökulmista – kuten esim. agile methods, innovation management, product lines ja hiljaisen tiedon hallinta. Osa kokouksista pidetään englanniksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Märijärvi Landon Oy:stä.

Tarkista kokousten ajankohdat kalenterista.

Sivun alkuun Sivua muokattu 4.2.2015