Uutiset »
 

SQUARE course (Software Quality, ISO/IEC 25000) for FiSMA members in May 2012

Julkaistu 8.4.2012

Hyvät FiSMAn jäsenet / Dear FiSMA members!

(see message in English in the end)

FiSMA ry tarjoaa jäsenilleen uudenlaisen kurssin: SQUARE – ohjelmiston laatukurssi. SQUARE on brändinimi ISO/IEC 25000 standardiperheelle, tunnettu aiemmin myös ISO/IEC 9126 standardisarjana. Standardia on kehitetty nyt lähemmäs 20 vuotta, aina kasvavin odotuksin. Standardin ydinosat, erityisesti terminologia ja ohjelmiston laatumalli, ovat nyt valmiita ja julkaistu standardina. ISO/IEC 25000 standardiperhe sisältää lähemmäs 20 erillistä standardia. Kurssilla keskitytään oleelliseen eli mainittuun laatumalliin sekä ohjelmiston laatumittareihin. Katso kurssin kuvaus, järjestelyt ja ohjelma tarkemmin oheisesta tiedostosta. Kurssi pidetään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Kurssi pidetään Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 8-9.5.2012. Kurssin luennoijina ovat professori Markku Tukiainen (Itä-Suomen yliopisto) ja TkL Risto Nevalainen (FiSMA ry).  Normaalien luentojen ja keskustelujen lisäksi kurssiin kuuluu tentti. Kurssi pidetään Englannin kielellä.

Jo valmistelujen aikana kurssimme on herättänyt sen verran mielenkiintoa että sillä on lähemmäs kymmenen osallistujaa. Sen pitäminen näyttää siis jokseenkin varmalta. Lisää osallistujia kuitenkin mahtuu, hintaan 750 EUR per jäsen. Tarkoitus on rajoittaa osallistujamäärä 15 henkilöön, jotta kurssi on keskusteleva ja ”ahkeroiva”. Ilmoittaudu sähköpostitse FiSMAan minulle viimeistään 23.4.2012. Siten osallistujilla ja meillä on vielä aikaa järjestelyihin ja ennakkomateriaaliin tutustumiseen ennen varsinaisia kurssipäiviä. Aikaa tarvitaan myös käytännön asioiden hoitoon, esim. mahdolliset hotellimajoitukset osallistujille yms. Ennakkomateriaalia tulee olemaan melko tuhdisti. Osallistuja tarvitsee tietokoneen kurssin aikana, osin ennakkomateriaalin läpikäymiseen.

Risto Nevalainen, FiSMA ry toiminnanjohtaja email: risto.nevalainen ( at ) fisma.fi

FiSMA Association has special offer for its members: SQUARE – software quality course. SQUARE is brand name for ISO/IEC 25000 family of software quality standards. It´s predecessor has been well known ISO/IEC 9126. SQUARE has extended since early times and includes now about 20 different standards. Main topics are SQUARE framework itself, software quality model and a set of software metrics. Also software evaluation process is part of SQUARE.

Course will be held in Lappeenranta University of Technology, May 8 – 9th 2012. Course description is attached (sorry, in Finnish…). Course materials and also lectures are in English. Professor Markku Tukiainen from University of Eastern Finland and Risto Nevalainen from FISMA are the principal teachers in the course.

Please register soon, latest 23.4.2012 by sending me a registration request. Price is 750 EUR per participant. We limit the amount of participants to max 15 people, to keep the course interactive and intensive. So, act fast if you want to participate. Almost 10 people are already registered now, based on rumors and early information during course preparations.  After registration deadline we have some time for practical course preparations.  All participants have also enough time to get familiar with advance materials. You need also personal computer during the course.

Risto Nevalainen, FISMA ry managing director email: risto.nevalainen ( at ) fisma.fi

Sivun alkuun Sivua muokattu 11.5.2012