Uutiset »
 

AgiES uusi yhteistyöprojektimme – lue lehdistötiedote

Julkaistu 20.9.2012

Enemmän tehokkuutta ICT-alalle, parempaa työhyvinvointia

Miten sulautettujen järjestelmien suunnittelutyötä saadaan tehostettua samalla, kun työhyvinvointi lisääntyy? Tekesin rahoittamassa ennakkoluulottomassa hankkeessa pyritään saamaan työtiimeihin tehokkuutta ketterien menetelmien avulla ja samalla työntekijät voimaan hyvin.

Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, Työterveyslaitos sekä ryhmä yritys- ja yhdistyspartnereita ovat käynnistäneet kaksivuotisen AgiES-tutkimushankkeen. Hankkeessa tutkitaan ketterien menetelmien soveltamisesta sulautettujen järjestelmien suunnittelussa. Tutkimuksessa korostuvat sekä työtehokkuuden että työhyvinvoinnin näkökulmat. Hanketta rahoittaa pääosin Tekes.

AgiES-hankkeen (Agile and Lean Product Development Methods for Embedded ICT Systems) tavoitteena on soveltaa ohjelmistokehityksessä laajasti käytettyjä ja toimiviksi havaittuja ketteriä menetelmiä osana tietokonelaitteistojen ja sulautettujen järjestelmien suunnitteluprosesseja. Ketterien menetelmien soveltamista tutkitaan sekä työtehokkuuden että työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimushankkeen lopputuloksena tuotetaan suomalaisten ICT-yritysten käyttöön helposti lähestyttävä käsikirja opastamaan ketterien menetelmien soveltamisessa.

Ketteryyttä laitteistosuunnitteluun

Ketterät menetelmät käsittävät kokoelman erityisesti ohjelmistosuunnitteluprojekteihin laadittuja käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla suunnittelijaryhmän toimintaa saadaan tehostettua, kehittäjiä motivoitua sekä työkuormaa säädeltyä. Hankkeessa selvitetään miten ketterät menetelmät soveltuvat laitteistojen suunnitteluun.

– Erityisesti meitä kiinnostaa, miten laitteistosuunnittelijat voisivat mahdollisimman tehokkaasti sopeutua yhteistyöhön ketterästi toimivien ohjelmistokehittäjien kanssa, sanoo erikoistutkija Teijo Lehtonen Turun yliopistosta.

– Murrosvaihetta elävälle suomalaiselle ICT-sektorille prosessien tehostaminen tarjoaa mahdollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen yhä kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla, Lehtonen jatkaa.

Työhyvinvointi ja ketteryys

Ketterät menetelmät ovat tuoneet esiin uusia yhteisöllisen johtajuuden ja tiimin työn organisoinnin muotoja, joiden merkityksestä työhyvinvoinnille tarvitaan lisää tietoa. Hankkeessa tarkastellaan, miten ketterien menetelmien toimintatavat projektin johtamisessa ja toteuttamisessa edistävät työhyvinvointia. Lisäksi tutkitaan, millaisia haasteita kyseiset toimintatavat asettavat työhyvinvoinnin ylläpitämiselle ja kestävälle tulokselliselle työlle.

– Työn tehostaminen ja jatkuvan reagoinnin sekä tehtävän uudelleen määrittelyn tarve haastavat työhyvinvoinnin, kertoo erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitoksesta.

– Asiantuntija voi olla innovatiivinen, tuottava ja tehokas vain hyvinvoivana. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää asiantuntijan työssä työhyvinvointia tukien.

Hankkeeseen osallistuvat yrityspartnereina BA Group Oy, FiSMA ry, Lindorff Finland Oy, Neoxen Systems, Nextfour Group Oy, Nordic ID Oy sekä ST-Ericsson Oy. Lisäksi muina partnereina hanketta tukevat Agile Finland ry, Suomen toiminnanohjaus STO ry, Tekniikan Akateemiset TEK, Turku Science Park Oy, Yrityssalo Oy, Turku Agile Group ry sekä kansainvälisenä kumppanina Associate Professor Norio Tokumaru.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, TkT Teijo Lehtonen, Turun yliopisto, Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, teijo.lehtonen@utu.fi , puh. 044 440 0005

Erikoistutkija, PsT Seppo Tuomivaara, Työterveyslaitos, seppo.tuomivaara@ttl.fi , puh. 040 578 3832

Sivun alkuun Sivua muokattu 20.9.2012