Uutiset »
 

Väitös: Mikä johtaa onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin?

Julkaistu 10.8.2007

M.Sc. Marion Lepmetsin Tampereen teknillisen yliopiston Porin-yksikössä tarkastettava väitöskirja selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ohjelmistoprojektin onnistumiseen. Tutkimuksen mukaan projektin suunnittelu ja työmäärän arviointi ovat tärkeimmät onnistumista tukevat projektinhallinnan aktiviteetit prosessimalleissa. Onnistumisen kannalta ratkaisevia ovat kuitenkin projektin johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät inhimilliset tekijät. Projektin onnistuminen edellyttää hyvin motivoitunutta projektiryhmää, jota ohjataan ja johdetaan oikealla tavalla.

Projektipäälliköt, joilla on laaja-alaista johtamiskokemusta, onnistuvat tehtävässään selvästi paremmin kuin suppean ohjelmistotyön osa-alueen asiantuntijat. Toteutuneita ohjelmistoprojekteja koskeva analyysi ja onnistumisen tai epäonnistumisen syistä takaa tulevissa projekteissa paremman tuottavuuden ja onnistumisen – tämän jälkikäteisanalyysin yritykset kuitenkin usein jättävät tekemättä.

Lepmetsin tutkimus osoittaa myös, että toiminnan parantamiseen liittyvät toimenpiteet eivät synnytä välittömiä hyötyjä, joskin ne ovat välttämättömiä pitkän aikavälin onnistumiselle ohjelmistoprojekteissa. Kehitettävän tuotteen edistyksellisyyttä ja kehittäjäryhmän kokeneisuutta tärkeämpi tekijä projektin onnistumisen kannalta on positiiviseksi ja motivoivaksi koettava työskentely-ympäristö ja -ilmapiiri.

Lepmetsin työn taustalla on kaksi laajalti tietoteollisuudessa toimintatavan kehittämiseen käytettävää prosessimallia, ISO/IEC 15504 ja CMMI. Tarkastelussa keskitytään projektihallinnan osa-alueeseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Viron ja Suomen ohjelmistoteollisuudesta kyselytutkimuksella.

M.Sc. Marion Lepmetsin tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Evaluation of Basic Project Management Activities – Study in Software Industry” tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin-yksikössä perjantaina 10.8.2007 klo 12.00 auditoriossa 240 (Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A).

Vastaväittäjinä toimivat professori Veikko Seppänen Oulun yliopistosta ja professori Markku Tukiainen Joensuun yliopistosta. Tilaisuuden valvojana toimii professori Hannu Jaakkola Tampereen teknillisen yliopiston Porin-yksiköstä.

Marion Lepmets (29) toimii tällä hetkellä tutkijana Tallinnan teknillisessä yliopistossa.

Lisätietoja:

Marion Lepmets, marion.lepmets (a) ttu.ee, +372 53437635
Professori Hannu Jaakkola, hannu.jaakkola (a) tut.fi, 0400 622 942

Sivun alkuun Sivua muokattu 16.8.2007