Uutiset »
 

Osallistu kyselyyn Standardien tunnettuus ohjelmistoteollisuudessa ja ICT-palveluissa

Julkaistu 19.10.2009

FiSMA ry selvittää ohjelmistotuotannon, järjestelmäkehityksen ja ICT-palvelujen hallinnan standardien tunnettuutta suomalaisissa yrityksissä. Kohderyhmänä ovat etenkin pienet ja keskisuuret ICT-yritykset. Työ tehdään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n myöntämän projektirahoituksen turvin. ICT-alalla tarkoitamme tässä kyselyssä tietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuutta. Monet tahot käyttävät tästä kokonaisuudesta termiä tieto- ja viestintätekniikka (TIVI).

ICT-alan standardit voidaan luokitella kahteen perustyyppiin: ”de jure” ja ”de facto”. Tässä kyselyssä pyrimme kattamaan molemmat. ISO – standardit ovat de jure – tyyppiä eli ovat virallisia ja usein normatiivisia. Tunnettu esimerkki on ISO 9001 standardi. Yrityskonsortioiden, järjestöjen ja tutkimuslaitosten tekemät standardit ovat useimmiten de facto – tyyppiä. Ne voivat olla kuitenkin käytännössä yhtä tärkeitä tai suosittuja kuin virallisetkin standardit. Tunnettu de facto – esimerkki on SEI:n kehittämä CMMI-malli.

Kyselylomake jakaantuu kolmeen osaan:
A.    Vastaajaorganisaation taustatiedot, lähinnä organisaationne koko ja liiketoiminnan tyyppi
B.    Nykytila vastaajan organisaatiossa standardien tunnettuuden osalta
C.    Näkemyksiä ja tarpeita standardien hyödyntämisen, standardeista tietämisen ja käyttämisen edistämisen osalta

Vastaaminen vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. Toivomme saavamme paljon vastauksia, jotta sekä nykytilanne että standardien tarve tulisi luotettavasti selville!

Siirry tästä kyselyyn.

Kyselyn jälkeen FiSMA järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa seminaarikiertueen, katso ohjelma tapahtumakalenterista, ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Lisätietoja kyselystä ja tilaisuuksista antaa ensisijaisesti Risto Nevalainen, risto.nevalainen (a) fisma.fi. FiSMAn toiminnasta yleensä saatte parhaiten tietoa toiminnanjohtaja Mika Johanssonilta, mika.johansson (a) fisma.fi.

Sivun alkuun Sivua muokattu 21.10.2009