Uutiset »
 

Tietous IT-yrityksen toiminnan kehittämisestä kiteytettiin arvoiksi ja periaatteiksi ”SPI Manifesto”

Julkaistu 1.2.2010

Lataa tästä SPI Manifesto (PDF-tiedosto).

IT-yrityksen toimintatavat ja palvelujen tuottaminen voidaan nähdä joukkona prosesseja. Niiden kehittämiseksi on ollut pinnalla erilaisia oppisuuntia ja trendejä, hakien milloin tehokkuutta, milloin laatua tai nopeutta. Jo vuosikymmenien ajalta saadut kokemukset on nyt saatu vihdoin tiiviiseen ja yhtenäiseen muotoon, ”SPI Manifesto” dokumentiksi.

SPI Manifesto on kokonaisvaltainen jäsentely prosessien kehittämisestä. Siinä on otettu huomioon sekä yleiset muutosjohtamisen periaatteet, IT- ja ohjelmistokehityksen erityispiirteet kuin kokemukset alan malleista ja standardeista. Nyt laaditut arvot ja periaatteet painottavat arjen vaatimusten huomioonottamista ja ihmisten sitouttamista kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi alalla tunnetut mallit CMMI ja SPICE.

Tärkeämmäksi kuin johdon sanelema kehitys nähdään ruohonjuuritason kehittäminen, koska se tuottaa varmemmin pysyviä muutoksia ja onnistumisia. Kehittämisen pitää perustua tosiasioihin, mittareihin ja todellisiin kokemuksiin. Vähitellen saadaan aikaan oppiva organisaatio, jossa on positiivinen ja kasautuva kehittämisen kierre.

Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on oltava prosessien kehittämisen lähtökohta. Kehittämisen tärkeysjärjestyksen pitää määräytyä käytännön tarpeista ennemmin kuin standardien vaatimuksista tai halutusta kypsyys- tai kyvykkyystasosta. Toki standardeja ja mallejakin tarvitaan ja ne voivat tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Prosessien kehittäminen voidaan nähdä investointina, kuten mikä tahansa kehitysprojekti.

Toiminnan kehittäminen on muutosjohtamista. Kulttuuriset seikat kuten myös ihmisten motivointi on otettava huomioon. Mikä toimii Suomessa ei välttämättä toimi toisenlaisessa työyhteisössä. Pitkäjänteisyyttäkin vaaditaan, kehittämisen tulokset eivät toteudu heti koska muutokset toteutetaan useimmiten vasta uusissa projekteissa.

Manifesto on laadittu helpottamaan IT-yritysten toiminnan kehittämistä. Sen voi ottaa sellaisenaan käyttöön joukkona koeteltuja periaatteita. Tuloksia saa aikaan jo sillä, että hyväksyy manifeston arvot ja periaatteet ja luottaa siihen että niille löytyy järkevä vastine omassa organisaatiossa. Vielä tehokkaammaksi kehittäminen muuttuu kun ottaa manifeston teesit lähtökohdaksi omalle kehitystoiminnalle ja –projektille.

Manifesto on saatu kiteytettyä kolmeen keskeiseen arvoon ja niistä johdettuun 10 periaatteeseen. Arvot ja periaatteet kerättiin syyskuussa 2009 pidetyssä työpajassa EuroSPI2009 konferenssin yhteydessä. Sen jälkeen työ jatkui pienissä työryhmissä. Pääasiallinen työ on tehty Tanskassa, Delta nimisessä tutkimusyhteisössä. FiSMA ry ja sen jäsenyritykset ovat käsitelleet ja kommentoineet manifeston luonnoksia Suomessa syksyn mittaan.

Nyt laadittua manifestoa arvioidaan ja päivitetään vuosittaisten EuroSPI konferenssin osana. Lisäksi on tekeillä SPI Manager-koulutuspaketti ja sertifioitu tutkinto, jossa manifeston periaatteet on konkretisoitu pitemmälle. Koulutus alkaa 2010 toisella vuosipuoliskolla.

Sivun alkuun Sivua muokattu 1.2.2010