Perustiedot

Finnish Software Measurement Association FiSMA ry on riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ohjelmistotuotannon ja järjestelmäsuunnittelun laatua, mitattavuutta ja sitä kautta parempaa johtamista. FiSMAn jäsenyys on tarkoitettu kaikille ohjelmistotuotannon mittaamisesta kiinnostuneille yrityksille, tutkimusyksiköille, korkeakouluille ja muille oppilaitoksille. Yhdistyksellä on noin 40 aktiivista jäsentä sekä lisäksi joukko pienten yritysten muodostamia paikallisia verkostoja. Verkosto on toiminut vuodesta 1992 ja 8.12.2003 alkaen se on ollut rekisteröity yhdistys.

FiSMAn toiminta keskittyy ohjelmistoprojektien ja -prosessien sekä palvelunhallinnan arviointiin ja mittaamiseen. Lisäksi FiSMA on aktiivisesti mukana ISO/IEC JTC1 SC7-alakomitean (Software and Systems Engineering) standardien kehittämisessä.

Tärkeimpiä FiSMAn seurannassa olevia standardoinnin aihepiirejä ovat:

  • Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäsuunnittelun viitekehykset (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504, CMMI)
  • Ohjelmistoprojektin mittaaminen (ISO/IEC 14143 ja ISO/IEC 29881)
  • Palveluiden hallinta (ISO/IEC 20000)
  • Tuotelaatu (ISO/IEC 25000)
  • Tuotelinja-ajattelu (ISO/IEC 26550)
  • Pienten ohjelmistoyksiköiden prosessiprofiilit (ISO/IEC 29110)
  • Ohjelmiston testaaminen (ISO/IEC 29119).

FiSMA kehittää standardeista jäsenilleen helppokäyttöisiä menetelmiä toiminnan parantamiseksi.

FiSMA on ISBSG:n (International Software Benchmarking Standards Group) jäsen, ja se kuuluu EuroSPI-verkostoon. Lisäksi tuemme vuosittain SPICE-  ja PROFES-konferenssien järjestämistä ja jäsentemme osallistumista niihin.

FiSMA on jäsen vapaamuotoisessa eri maiden mittausyhdistysten verkostossa MAIN (Metrics Associations International Network). MAIN toimintaan voi tutustua helpoiten webbisivuilla  http://www.main-net.org/ Siellä voit tutustua esimerkiksi millaista toimintaa muilla SMA-yhdistyksillä on vaikkapa Hollannissa, Englannissa, Italiassa tai Japanissa.

ISBSG Member

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017