Jäsenedut

Keskeistä FiSMAn toiminnassa on ohjelmistotuotantoalueen standardit ja standardointi. Kansainvälisessä ympäristössä toimivien yritysten kohdalla standardien merkitys korostuu.  Myös pienemmille ohjelmistoyrityksille standardien hyödyntäminen on tärkeää niiden toimiessa erikoistuneena alihankkijana tai tuotepohjaista kehitystyötä tekevänä yrityksenä. IT palveluita ostavat organisaatiot edellyttävät samaa toiminnan tasoa sekä suurilta että pienemmiltä toimijoilta. Standardien käyttö tuo lisäarvoa mahdollistamalla toimitusten nopeutumisen tarjoamalla yhteisen käsitteistön kaikille osapuolille.

Jäsenedut

Jäsenillä on oikeus

 • osallistua standardointityöhön ISO/IEC JTC1 SC7 (Software and Systems Engineering) -alueella (lue lisää standardoinnista)
 • osallistua tietojen ja kokemusten vaihtoon FiSMAn eri työryhmien kokouksissa; nykyiset työryhmät:
  • Standards & Models Forum (software processes)
  • FiSMA SPIN (Software Process Improvement Network)
  • Scope Manager Forum ja
  • Research Forum
 • osallistua FiSMAn järjestämiin koulutustilaisuuksiin (mm. standardeihin ja arviointimalleihin liittyvää koulutusta); lisäksi yhteistyökumppanit tarjoavat usein FiSMAn jäsenille alennuksen kurssimaksuistaan
 • osallistua FiSMAn seminaareihin ja workshopeihin (4-5 seminaaria ja 1-2 workshopia / vuosi)
 • käyttää FiSMAn Tietopalvelua, jonka kautta ovat saatavilla mm. kehitysvaiheessa olevat standardit ja niiden soveltamisohjeet, sekä FiSMAn aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia ja artikkeleita; lisäksi jäsenillä on pääsy ISO Portaaliin, mistä löytyvät kaikki SC7 alueen äänestyksessä olevat dokumentit
 • käyttää FiSMAn tutkimusprojekteissa koottuja kokemuspohjaisia tietokantoja
  • FiSMA metrics työkalu softa mittareista ja niiden käytöstä
  • X-Item -kanta ohjelmistoprosessien kehittämiseen
  • SoMe-kanta ohjelmistoprosessien ja tuotteiden mittaamisen kehittämiseen
 • osallistua FiSMAn tutkimusprojekteihin (katso lista meneillään olevista projekteista)

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017