Liittyminen ja jäsenmaksu

Liittyminen:
Organisaatiot sekä sertifioidut Scope Managerit voivat liittyä FiSMA ry:n jäseneksi , ottamalla yhteyttä FiSMAn toiminnanjohtajaan.

Jäsenyydet:
FiSMAn jäsenet ovat pääosin yrityksiä tai muita organisaatioita tai niiden rajattuja osia ja jäsenyyteen sisältyy oikeus osallistua FiSMAn kaikkeen toimintaan.

Scope Manager Forumiin voi kuulua vain northernSCOPE™ konseptiin sertifioituja Scope Managereita; jäsenyys sisältyy FiSMAn yritysjäsenten palveluksessa olevien scope managereiden kohdalla organisaation jäsenmaksuun. Muut voivat liittyä forumin jäseniksi henkilöjäseninä.

Lisäksi yksityishenkilöille on tarjolla myös FiSMA SPIN jäsenyys.

Jäsenmaksuperusteet:
Vuotuisen jäsenmaksun suuruus määräytyy organisaation koon mukaan. Organisaation koko tarkoittaa FiSMA:n toimintaan potentiaalisesti osallistuvien ja/tai tuloksia välittömästi hyödyntävien ohjelmistoammattilaisten, johdon ja tukihenkilöstön lukumäärää. Jäsenorganisaatiot ilmoittavat henkilöluvun edellisen vuoden loppuun mennessä jäsenmaksun laskentaa varten. Jäsenmaksun laskentakaavana on:

S1 = henkilöiden määrä, 50 henkeen asti
S2 = henkilöiden määrä – 50, silloin kun henkilöitä on yli 50

Vuosittainen jäsenmaksu = 500 € + S1 * 35 € + S2 * 15 €

Organisaatiojäsenten lisäksi FiSMA:lla on henkilöjäseniä (Scope Managerit ja SPIN-jäsenet). Henkilöjäsenmaksun suuruus on 50 €/ v.

Jos jäsenyritykset päättävät käynnistää laajoja hankkeita keskenään, hankkeisiin osallistuvat yritykset voivat päättää erikseen erityisistä projektijäsenmaksuista.

Sivun alkuun Sivua muokattu 27.11.2017