PAREMMAN JOHTAMISEN PUOLESTA

Finnish Software Measurement Association, FiSMA ry on ohjelmistotyön tehokkuuden ja laadun mittaamisesta kiinnostuneiden yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden yhteisö. FiSMA auttaa kehittämään jäsentensä johtamismenettelyjä mahdollisimman hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi tarjoamalla forumin jäsenten vuorovaikutukselle ja oppimiselle mm. ajankohtaisista aiheista järjestetyissä teematilaisuuksissa.

Toiminta ja palvelut

FiSMA osallistuu aktiivisesti kansainväliseen IT alueen ISO/IEC-standardisointiin. Eri työryhmien ja tilaisuuksien kautta parannamme IT-standardien tunnettuutta ja edistämme niiden hyödyntämistä Suomessa.

FiSMA järjestää koulutustilaisuuksia mittaamiseen, standardeihin ja arviointimalleihin liittyen. Osa koulutuksista antaa mahdollisuuden henkilön sertifiointiin.

Jäsenyys

FiSMA ry on riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ohjelmistotuotannon ja järjestelmäsuunnittelun laatua, mitattavuutta ja sitä kautta parempaa johtamista. FiSMAlla on organisaatio- ja henkilöjäseniä. FiSMAn jäsenet ovat ohjelmistotuotannon mittaamisesta kiinnostuneita yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita.