Kategoria: Blogi

Mittarit kuntoon, vihreä siirtymä!

Ilmastonmuutoksen myötä kasvava tietoisuus resurssien käytöstä ja hiilijalanjäljestä ulottuu myös softan tekemiseen (ks. esim. GreenICT hanke: https://tieke.fi/hankkeet/greenicthanke/). Niin kuin aina, asia, jota hypetetään paljon, sisältää myös paljon epämääräisyyttä ja tulkinnanvaraisuutta, ja vasta ajan mittaan konkretia ja uudet käytännöt korvaavat hypen. Pahimmillaan hype on keinotekoista (Abrahamson, 1996), ja robustien käytäntöjen ja mallien kehittäminen onkin keskiössä kun..

Read more

Onko yksi tiimi parempi kuin toinen?

Työn etenemisnopeuden tunteminen on ollut tärkeää jo vuosituhansia; maataloustyöt on pitänyt pystyä tekemään ajallaan tai jää sato saamatta. Myöhemmin aikatauluvaatimukset ovat laajentuneet lähes kaikkialle: kuljetuksiin, rakentamiseen, tuotteiden valmistamiseen, viihde-esityksiin, opetukseen, ja jopa ruokailuun. Yhä tarkemmin halutaan tietää mitä tapahtuu missäkin ajassa. Taustatalla yleensä on halu tehostaa asioita, poistaa turhia työvaiheita ja joutokäyntiä, varmistaa että energia..

Read more

Paljonko ohjelmiston huono laatu maksaa? USA:n tutkimustulosten soveltaminen Suomeen

Sain tammikuun lopulla raportin USA:sta ” The Cost of Poor Software Quality in the US: A 2020 Report”. Sen julkaisija on CISQ, Consortium for Information & Software Quality. Olen sen jakeluissa ja pidän toimintaa arvossa. CISQ:n työkohteet ovat monelta osin samantapaisia kuin FiSMA:ssa, esimerkiksi osallistuminen standardointiin ja toimintopistelaskennan edistäminen. Raportti on ladattavissa heidän kotisivultaan, www.it-cisq.org.

ITAM, IT asset management Standards Committee – What it’s all about

The ISO/IEC 19770 family of standards centers on IT Asset Management (ITAM) including managing Software Assets and Hardware Assets (SAM and HAM). The objective of the standards is to give organizations of all sizes information and assistance with reducing risk and optimizing the cost of IT assets. Through implementation of the standards, these same organizations..

Read more

Headache of a hybrid model

How to measure and how to balance Quite a few organizations are in a middle of a paradigm shift from linear SW development model to agile or lean development. This brings extra challenges for measuring SW development and for assessing and knowing actual status of a situation. Agile and Lean measures flow. If the development..

Read more