FiSMA Scope Manager Forum

Aika: Keskiviikko 9.12.2020, klo 13.00 – 16.00

Paikka: Etäkokous: Teams-linkki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU1NDMwNDMtZmE0Yi00ODI5LTk2YjctMDA5YWRkMzQzOTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289e5e4a9-4f00-446b-8ec1-f5ae96f0b51e%22%2c%22Oid%22%3a%22912ab6c7-b035-42a3-a023-42daf364f08b%22%7d

Ilmoittautuminen 7.12. mennessä: linkki ilmoittautumiseen

https://forms.gle/8tRbGU4vvDyc5TxV8

Asiat:

  • Scope Managerin raportointi kehittämishankkeessa
  • Vuosittainen järjestelmän ylläpitotyön tehokkuuden mittaaminen

Tervetuloa mukaan!