Jäsenyys

Organisaatiojäsenet

FiSMAn jäsenet ovat pääosin yrityksiä, oppilaitoksia tai muita organisaatioita. Organisaatiojäsenyyteen sisältyy osallistumisoikeus kaikkeen FiSMA:n järjestämään toimintaan pois lukien vain sertifioiduille scope managereille tarkoitetut Scope Manager Forumin kokoukset.

Henkilöjäsenet

FiSMA Ryn henkilöjäseniksi voivat pyrkiä kaikki tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisprosesseista kiinnostuneet henkilöt. Osa FiSMAn jäsenistä on suorittanut northernSCOPE™ konseptin mukaisen Scope Manager -sertifikaatin.

Scope Manager Forumin kokoukset on tarkoitettu vain Scope Managereille. Muuten myös henkilöjäsenet voivat osallistua kaikkeen FiSMA:n järjestämään toimintaan.

Liitännäisjäsenet

Muut alan järjestöt voivat liittyä FiSMA Ryn liitynnäisjäseniksi. Liitynnäisjäsenillä ei ole äänivaltaa FiSMAn kokouksissa.

Jäsenmaksut

Organisaatiojäsenet

Vuotuisen jäsenmaksun suuruus määräytyy organisaation FiSMA:n toimintaan potentiaalisesti osallistuvien ja/tai tuloksia välittömästi hyödyntävien ohjelmistoammattilaisten, johdon ja tukihenkilöiden lukumäärän perusteella.

Jäsenorganisaatiot ilmoittavat seuraavan vuoden jäsenmaksun laskemista varten henkilöluvun muutoksista edellisen vuoden loppuun mennessä. Jäsenmaksun laskentakaavana on:

S1 = henkilöiden määrä, 50 henkeen asti
S2 = henkilöiden määrä – 50, silloin kun henkilöitä on yli 50

Vuosittainen jäsenmaksu = 500 € + S1 * 35 € + S2 * 15 €

Henkilöjäsenet

Henkilöjäsenmaksun suuruus on 50 €/ v.

Liitännäisjäsenet

Liitännäisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.