Jäsenyys

Organisaatiojäsenet

FiSMAn jäsenet ovat pääosin yrityksiä, oppilaitoksia tai muita organisaatioita. Organisaatiojäsenyyteen sisältyy osallistumisoikeus kaikkeen FiSMA:n järjestämään toimintaan pois lukien vain sertifioiduille scope managereille tarkoitetut Scope Manager Forumin kokoukset.

Henkilöjäsenet

FiSMA Ryn henkilöjäseniksi voivat pyrkiä kaikki tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisprosesseista kiinnostuneet henkilöt. Osa FiSMAn jäsenistä on suorittanut northernSCOPE™ konseptin mukaisen Scope Manager -sertifikaatin.

Scope Manager Forumin kokoukset on tarkoitettu vain Scope Managereille. Muuten myös henkilöjäsenet voivat osallistua kaikkeen FiSMA:n järjestämään toimintaan.

Liitännäisjäsenet

Muut alan järjestöt voivat liittyä FiSMA Ryn liitynnäisjäseniksi. Liitynnäisjäsenillä ei ole äänivaltaa FiSMAn kokouksissa.

Jäsenmaksut 2022 ja niihin sidotut äänimäärät kokouksissa:

Vuotuisen jäsenmaksun suuruus määräytyy organisaation FiSMA:n toimintaan potentiaalisesti osallistuvien ja/tai tuloksia välittömästi hyödyntävien ohjelmistoammattilaisten, johdon ja tukihenkilöiden lukumäärän perusteella.

Vuoden 2021 jäsenmaksut määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:

Jäsenlaji Äänimäärä Jäsenmaksu
Yhteisöjäsen alle 10 asiantuntijaa 5 850 €
Yhteisöjäsen alle 10-30 asiantuntijaa 15 1 500 €
Yhteisöjäsen yli 30 asiantuntijaa 30 2 200 €
Henkilöjäsen 1 70 €
Liitännäisjäsen