Pätevän arvioijan sertifikaatti

FiSMA myöntää pätevän arvioijan (FiSMA Competent Assessor) sertifikaatteja ISO/IEC15504-3 -vaatimukset täyttäville prosessiarvioijille. Sertifikaatti myönnetään yhdelle tai useammalle prosessien arviointimallille. Arviointimalli voi olla esim. ISO/IEC15504-5/3306x (SPICE) tai ISO/IEC 20000-4 -pohjainen arviointimalli IT-palveluiden hallinnan arviointiin.

Vaatimuksiin kuuluu:

  • käytännön arviointikokemus, vähintään 80 tuntia ja 2 arviointia pätevän arvioijan ohjauksessa;
  • prosessien referenssimallin tuntemus, esim. koulutuksen kautta;
  • henkilökohtaiset taidot arvioinnin tehokkaaseen suorittamiseen.

Sertifikaattia haetaan alla olevalla lomakkeella. Allekirjoitetun lomakkeen lisäksi hakemukseen tulee liittää pätevän arvioijan lausunto (hakemuksen sivu 4) sekä tehdyistä arvioinneista arviointiraportti. Otathan etukäteen yhteyttä arviointilautakuntaan, jotta tarvittavat salassapitosopimukset ovat kunnossa ennen hakemuksen saapumista.

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

Sertifikaattien myöntämisestä päättää arviointilautakunta, jonka muodostavat 

  • Kimmo Vaikkola
  • Timo Varkoi (timo.varkoi () fisma.fi)

Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja sen uusiminen edellyttää aktiivista arviointitoimintaa.