FiSMA myöntää Pätevän  SPICE arvioijan sertifikaatteja ISO/IEC15504-3 -vaatimukset täyttäville prosessiarvioijille.

Pätevän arvioijan sertifikaatti

FiSMA myöntää Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent Assessor) sertifikaatteja ISO/IEC15504-3 -vaatimukset täyttäville prosessiarvioijille. Sertifikaatti myönnetään yhdelle tai useammalle prosessien arviointimallille. Arviointimalli voi olla esim. ISO/IEC15504-5 (SPICE),  ISO/IEC20000:4 -pohjainen arviointimalli IT-palveluiden hallinnan arviointiin, tai CMMI:n prosessijoukko.
Vaatimuksiin kuuluu

  • käytännön arviointikokemus, vähintään 80 tuntia ja 2 arviointia pätevän arvioijan ohjauksessa
  • prosessien referenssimallin tuntemus, esim. koulutuksen kautta
  • henkilökohtaiset taidot arvioinnin tehokkaaseen suorittamiseen

Sertifikaattia haetaan alla olevalla lomakkeella. Allekirjoitetun lomakkeen lisäksi hakemukseen tulee liittää pätevän arvioijan lausunto (hakemuksen sivu 4) sekä tehdyistä arvioinneista arviointiraportti. Otathan etukäteen yhteyttä arviointilautakuntaan, jotta tarvittavat salassapitosopimukset ovat kunnossa ennen hakemuksen saapumista.

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

Sertifikaattien myöntämisestä päättää arviointilautakunta, jonka muodostavat

  • Kimmo Vaikkola, Fujitsu Services Oy (sähköposti @fi.fujitsu.com)
  • Timo Varkoi, Tampereen teknillinen yliopisto (sähköposti @tut.fi)

Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja sen uusiminen edellyttää aktiivista arviointitoimintaa.