Standards and Quality 3_2016

Aika: 11.10.2016 klo 10:15 – 12:15

Paikka: Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo, neuvotteluhuone Rubik

Ilmoittautuminen: Linkki

Vuoden 2016 kolmannen kokouksemme pääasiallinen sisältö muodostuu vastuualueemme ISO/IEC JTC1 SC7 elikkä Software and Systems engineering alaisten työryhmien (WG) syyskauden 2016 kokousten valmisteluista. Tärkein työryhmien kokousrypäs on Berliinissä 14-18.11.2016.

Tällöin kokoontuvat työryhmät (suluissa niiden työmaa epävirallisesti): WG2 (dokumentaatio, kokous Stuttgartissa), WG4 (välineet ja ympäristöt), WG7 (prosessit ja elinkaarimallit), WG10 (arviointi/benchmarking), WG21 (ohjelmistoammattilaisuus), WG22 (sanasto), WG24 (iienten yksiköiden prosessimallit), WG26 (ohjelmistotestaus) ja WG42 (arkkitehtuuri). WG6 (tuotelaatu) pitää oman kokouksensa joulukuun alussa Japanissa.

Olen poiminut  kokouksemme agendalle joitakin keskeisiä aiheita jo ennalta. Joukko eri vaiheessa olevia standardeja on myös äänestyksessä tai tulossa äänestykseen, joten keskustelemme kokouksessamme myös Suomen mahdollisista kannanotoista syyskaudella 2016.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 7.10.2016, jotta voimme tilata sopivan määrän kahvia ja pullaa (kerro myös jos tarvitset erityisruokavaliota). Osanottajille lähetämme aineistoa kokousta edeltävänä päivänä pikaista tutustumista varten.

Alustava kokouksen agenda on (suluissa mahdollinen FISMAn asiantuntija kyseisessä aiheessa):

 1. Kokouksen avaus, osanottajat
 2. Kokouksen esityslista
 3. SC7 (Software and Systems Engineering) työryhmien kokoukset syyskaudella 2016
  1. WG4: Product line – standardiperheen ISO/IEC 2655x uudet jäsenet ja äänestystulokset
  2. WG6: Erityisesti palvelun laadun mittaamisen malli ISO/IEC 25011 äänestystulos (Markku Tukiainen)
  3. WG7: Systems of Systems aihepiirin käynnistäminen, 12207 (Timo)
  4. WG10: SPICE-standardiperheen ISO/IEC 330xx viimeisimmät työkohteet ja muutokset, Benchmarking standardin ISO/IEC 29155 kommenttien käsittely ja jatkotyö (Timo, Risto, Pekka)
  5. WG26: Work Product Review, DIS ISO/IEC 20246
  6. Muut mahdolliset työn alla olevat standardit osanottajien kiinnostuksen mukaan, ks ereityyppisten äänestysten luettelot viestin lopussa
4.	Selvitysryhmien (Study Groups) työn käynnistyminen kaudella 2016 - 2017

a.	Agile and DevOps (Risto)

b.	System and Software Lifecycle Architecture Study Group (Timo)

c.	VSE Strategic Planning Study Group (Timo)

d.	Mahdolliset muut selvitysryhmät ja uudet työmaat

5.	Raportointi SFS:n ICT-alueen seurantaryhmistä syyskuussa pidettyjen kokousten perusteella

a.	Erityisesti kuulumisia IT-hallintakäytäntöjen ja tietoturvan seurantaryhmistä SR308 ja SR307

b.	Muita uutisia SC7 ja JTC1 alueelta

c.   Osanottajien näkemyksiä tulevaisuuden standardointitarpeista ja työkohteista

6.	Standardointiin liittyvät kurssit ja koulutusaineistot

a.	SQUARE-kurssi (siirretty helmikuulle 2017)

b.	Ohjelmistotestaus ja 29119 (lokakuun viimeinen viikko 2016)

c.	SPICE Update kurssi loppusyksyllä 2016 tai alkuvuonna 2017

d.	Muut mahdolliset kurssit ja koulutustarpeet osanottajien näkemysten ja toiveiden mukaan

7.	Muut mahdolliset asiat

8.	Sopiminen seuraavasta kokouksesta, ajankohta maaliskuussa 2017. Asioina SC7 Plenary 2017, JTC1 kuulumiset.

9.	Kokouksen päättäminen

Sähköpostikutsussa on lisäksi luettelo avoimista äänestyksistä, käypä tutustumassa!

Tervetuloa!

Risto Nevalainen, FiSMA Senior Advisor