SR314 – IT-standardisointi

Standardointi

FiSMAlla toimii aktiivisesti tietotekniikka-alan standardisoinnissa ISO/IEC-standardien osalta. Tarkempana toimialueena on ”Software and Systems Engineering” eli ISO/IEC JTC1 SC7. IT-standardisointityötä kokonaisuudessaan Suomessa koordinoi SFS ry.

Osallistuminen ja hyödyt

Standardisointityöhön osallistumisesta on hyötyä sekä yritykselle että asiantuntijalle. Yritykselle osallistuminen tuo huomattavaa kilpailuetua, koska ennakkotiedot tulevista standardeista mahdollistavat omien tuotteiden ja palveluiden sopeuttamisen tuleviin vaatimuksiin hyvissä ajoin, ja toisaalta standardien sisältöön on mahdollista vaikuttaa. Asiantuntijoille standardisointityö taas tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua maailmanlaajuisesti alan vaikuttajien kanssa.

FiSMAn jäsenorganisaatiot ja heidän edustajansa voivat osallistua standardisointityöhön

 1. SFS:n standardisointiryhmän SR314 kokouksissa sekä Software Quality Forumin kokouksissa
 2. Erikseen järjestettävissä muissa tapahtumissa, joita järjestävät FiSMA ja/tai SFS ry
 3. Varsinaisissa standardisointikokouksissa (keväisin virallinen kokous eli ”Plenary” ja syksyisin pienempi kokous eli ”Interim Meeting”). Seuraavien kokousten ajankohdat ja tiedot löytyvät kalenterista. Katso edellisvuosien matkakertomukset alta.

Standardien työversiot ovat standardisointiin osallistuvien saatavilla.

Yhteystiedot

Jos olet kiinnostunut osallistumaan FiSMAn kautta standardisointityöskentelyyn tai haluat aiheesta lisätietoja, ota yhteyttä

 • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksen standardointiin liittyvät yleiset asiatsekä tuotelaatu eli ISO/IEC 25xxx-sarja (SQuaRE): Professori Markku Tukiainen, Joensuun yliopisto
 • Prosessien arviointi eli ISO/IEC 15504/330xx (SPICE): Risto Nevalainen, FiSMA
 • Ketterän kehittämisen ja DevOps-alueen standardisointi: Mitro Kivinen, FiSMA
 • IT-palveluiden hallinta eli ISO/IEC20000: Jyrki Lahnalahti, Inspecta Sertifiointi Oy
 • Pienten yritysten (VSE) ohjelmistoprosessit eli ISO/IEC 29110: Heikki Naski, FiSMA
 • Projektin koon estimointi, toimintopistelaskenta eli ISO/IEC 14143 ja ISO/IEC 29881, benchmarking: Pekka Forselius, FiSMA

SFS ry:n IT-standardisointitiimi vastaa standardoinnin yleisestä koordinoinnista Suomessa.

Lisätietoja ja lukemista

Seuraavissa artikkeleissa kerrotaan IT-alan standardointityöstä:

 • Risto Nevalaisen, FiSMAn vanhemman neuvonantajan, suomenkielinen artikkeli: Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäsuunnittelun standardit – kansainvälistyvän IT-toiminnan selkäranka, joka käsittelee standardoinnin merkitystä sekä ISO/IEC SC7-alueen työryhmiä ja niiden tuottamia standardeja
 • Francois Coallierin, SC7:n entisen puheenjohtajan, englanninkielinen artikkeli käsittelee IT-alan standardointia yleensä, ja erityisesti SC7-alueeseen: A Vision for International Standardization in Software and Systems Engineering

Toinen Francoisin artikkeli käsittelee ketterää (agile) kehittämisestä ja standardointia, joita aiheetta pidetään toistensa vastakohtina: Standards, Agility, and Engineering
Lisätietoja standardeista myös SFS ry:n sivuilta.