FiSMA osallistuu aihepiirinsä tutkimus- ja koulutushankkeisiin. FiSMAn asiantuntijat voivat toimia projektien ohjausryhmissä tai resursseina hankkeissa.

FiSMA on ollut mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

  • SAFIR2018 Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2015 – 2018
  • Maintain Testauksen ylläpito ja automatisointi (.Maintain)
  • ECQA ECQA Certified Job Roles