Research Forum

Research Forum on erinomainen areena akateemisen puolen ja IT-organisaatioiden kohtaamiselle. Tutkimusorganisaatiot tarvitsevat tutkimusdataa IT-organisaatioilta ja tuottavat tutkimustulosten muodossa tietoa yritysten käyttöön. Työryhmä pyrkii tiivistämään tutkimuslaitosten keskinäistä sekä tutkimuslaitosten ja IT-organisaatioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi kehitetään oppilaitosten, FiSMAn ja muiden koulutuspalvelujen tuottajien keskistä koulutusyhteistyötä.

Työryhmä koordinoi FiSMA Newsletterin toimittamista. Tavoitteena on blogityyppinen kanava, jonka sisällöstä koostetaan jaeltava pdf-muotoinen newsletter.

Työryhmä myös koordinoi ja seuraa tutkimushankkeita, joissa FiSMA on osallisena joko tutkimusosapuolena tai ohjausryhmissä. Tutkimustuloksia esitellään työryhmän kokouksissa.

Research Forum kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

FiSMA on pitkään osallistunut keskeisiin alan konferensseihin pitämällä esityksiä sekä toimimalla ohjelma- ja järjestelykomiteoissa. Tärkeimmät yhteistyökonferenssit ovat:

  • EuroSPI European Software Process Improvement
  • SPICE Software Process Improvement and Capability dEtermination
  • PROFES Product-Focused Software Process Improvement