Aiheina on mm. ohjelmistojen kehittämisen tehokkuus ja tuottavuus, ohjelmistoprojekteista kerättyjen kokemuskantojen sisältö ja opetukset sekä tässä aihepiirissä kehitteillä olevat uudet standardit ja mallit. Työryhmä on tarkoitettu nothernSCOPE konseptiin sertifioiduille Scope Managereille. Jäseneksi liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä FiSMAn toiminnanjohtajaan.

 

 

Scope Manager Forumin tilaisuuksia

FiSMA Scope Manager Forum 9.12.2020 klo 13-16

FiSMA Scope Manager Forum Aika: Keskiviikko 9.12.2020, klo 13.00 – 16.00 Paikka: Etäkokous: Teams-linkki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU1NDMwNDMtZmE0Yi00ODI5LTk2YjctMDA5YWRkMzQzOTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289e5e4a9-4f00-446b-8ec1-f5ae96f0b51e%22%2c%22Oid%22%3a%22912ab6c7-b035-42a3-a023-42daf364f08b%22%7d Ilmoittautuminen 7.12. mennessä: linkki ilmoittautumiseen […]