Scope Manager Forum

Ohjelmistojen kehittämisen tehokkuus ja tuottavuus, ohjelmistohankkeista ja ylläpidosta kerättyjen kokemuskantojen sisältö ja opetukset sekä tässä aihepiirissä hyödylliset standardit ja mallit ovat tämän työryhmän kiinnostuksen kohteita. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti nothernSCOPE™ konseptiin sertifioiduille Scope Managereille. Jäseneksi liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä FiSMAn toiminnanjohtajaan.

Ohjelmistohankintojen laajuuden hallinta on usein osoittautunut hankalaksi, erityisesti ostajille, mutta myös toimittajille ja sellaisiksi haluaville. Mittaamiseen ja kokemuksista oppimiseen perustuva nothernSCOPE™ konsepti on FiSMAn kehittämä ja tarjoama ratkaisu kyseiseen ongelmaan. Tarkemmin Scope Managerien toimenkuvasta kerrotaan esimerkiksi täällä Scope Manager konsultointi – Experience. European Certification and Qualification Association ECQA hallinnoi muiden muassa tätäkin sertifiointia.

Keskeisenä työkaluna ohjelmistotyön laajuuden hallinnassa on FiSMA 1.1 toimintopistemenetelmä, joka on kansainvälinen, suomeksi numerolla SFS-ISO/IEC 29881 julkaistu standardi. Menetelmän käytön koulutus on osa Scope Manager kurssia. Englanninkielinen johdatus menetelmään yksinkertaisine esimerkkeineen on täällä.

FiSMA ylläpitää paitsi itse toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmää, myös sen soveltamisohjeita. Tällä hetkellä vapaasti saatavilla ovat:

  • Ohje graafisen käyttöliittymän mittaamiseen FiSMA 1.1-menetelmällä
  • Ohje monikerrosarkkitehtuurissa mittaamiseen FiSMA 1.1-menetelmällä

Muita ohjelmistotyön arvioinneissa ja kokemuksista oppimisessa keskeisiä, julkisesti saatavilla olevia FiSMAn tuottamia työkaluja ovat:

Kaikkia edellä lueteltuja menetelmiä tukeva, pilvipalveluna tarjottava ohjelmisto on Experience® Service, josta voi kysellä tarkemmin Scope Manager Forumin yhteyshenkilöiltä. Ohjelmiston yleiskuvaus löytyy myös verkosta sivulta Experience service – Experience.